✅ادامه اجرای لابی شامل نصب فن کویل ها، زیر ساخت تاسیسات و برق، سنگ بدنه، سقف و…پروژه شهید همدانی .👇