پروژه مسکونی شهید شهبازی( آسمان )

پروژه آسمان واقع در منطقه 22 در یک فاز 187واحد از سال 89 تا94 در دو بلوک 21 و 18 طبقه هر طبقه 5 واحد بجز 3 طبقه آخر هر کدام سه واحد دارای پارگنیک مجزا وانباری ودارای بام سبز – سالن اجتماعات- سالن های ورزشی