اطلاعیه مورخ 1400/06/10

سهامداران محترم پروژه مروارید شهر (شهید همدانی )

با احترام ، با توجه به خرید کنتور برق و اعمال تخفیف برای اعضای دارای جانبازی ، آزادگان و اعضای که حداقل شش ماه جبهه دارند و قبلاٌ از این تخفیف استفاده نکرده اند حداکثر تا تاریخ 1400/06/31  مدارک خود را تحویل

دفتر تعاونی نمایید تا از این تخفیف برخوردار شوید .

لازم به ذکر است چنان چه تا تاریخ ذکر شده مدارک ارئه نگردد با توجه به ارائه مدارک به شرکت برق وعقد قرارداد تخفیف شامل شما نمی شود و در ضمن مدارک ارائه شده باید معتبر باشد . شرکت تعاونی مسکن فراگستر امید یاران 27