پروژه مسکونی 400 واحدی شهید باقری

واقع در منطقه 22 در سه فاز 400 واحد از سال 76 تا 82در 30بلوک 4 و 6 طبقه دارای پارکینگ مجزا وانباری می باشد.