پروژه مسکونی 144 واحدی شهید مهتدی

شروع ساخت مجتمع  مسکونی از سال 1382 در محل  فاز 4 شهر جدید پردیس طی دو مرحله  آغاز و در سال  1388   در  18 بلوک 8 واحدی دارای پارگنیک مجزا و انباری میباشد .