پروژه مسکونی 96 واحدی البرز

واقع در منطقه 13  در یک فاز 96 واحد از سال 89تا 94 در 1 بلوک 15 طبقه 8 واحدی دارای پارگنیک مجزا وانباری واستخر وجکوزی –سالن اجتماعات میباشد.