🏗 عملیات اجرای سیمانکاری ستون های پارکینگ ( طبقات منفی 1- ، 2- ، 3- ) پروژه مسکونی شهید همدانی ( مروارید۱ ) .