🏗 ورود دو کانتینر ۴۰ فوت و یک کانتینر ۲۰ فوت شامل ۴ دستگاه پکیج آسانسورهای وارداتی به محل پروژه (پس از ترخیص از گمرک بندر عباس)