🏗 ورود پارت سوم پنجره های آلمینیومی شرکت آلوپن همراه با یراق دو حالته برند آلوک کشور ایتالیا به پروژه مسکونی شهید همدانی ( مروارید۱ ) .