عملیات اجرای سقف های کاذب ( کناف ) واحدهای مسکونی پروژه شهید همدانی .