✅ادامه اجرای لابی :

🔸نصب فن کویل ها
🔸 زیر ساخت تاسیسات و برق
🔸اجرای سنگ بدنه
🔸زیرسازی سقف
شهرویور ماه ۱۴۰۲