✅انتقال توالت های فرنگی و شیرالات به واحدها جهت نصب