🏗 اجرای عملیات زیرسازی سقف های کاذب جهت نصب پنل های گچی (کناف) ، در پروژه مسکونی شهید همدانی ( مروارید۱ ) .